İçeriğe geç

Kategori: Edebiyat

Tanzimat Edebiyatı

  • Tanzimat Fermanının ilanından (1839) sonra bu edebiyatın tohumları serpilmeye başlamıştır.
  • Batılı tarzda ilk eserler bu dönemde verilmeye başlanmıştır.
  • Hak, adalet, özgürlük, vatan kelimeleri bu dönemde ilk defa kullanılmaya başlanmıştır.
  • Tanzimat edebiyatı kendi arasında ikiye ayrılır: Birinci ve İkinci Dönem Tanzimat Edebiyatı)
  • Yazı dilini halkın anlayacağı dile yakınlaştırmaya çalışmışlardır.
  • Tiyatroyu halkı aydınlatma aracı olarak görmüşlerdir.
  • Toplumcu bir çizgi tutmaya çalışmışlardır.
  • Divan edebiyatındaki “bölüm güzelliğine” karşın “konu bütünlüğüne, güzelliğine” önem vermişlerdir.
  • Tanzimat birinci dönem sanatçıları (Şinasi, Namık Kemal, Ziya Paşa, Ahmet Mithat Efendi) ikinci dönem sanatçılarına göre daha halkçı olmuşlardır.

4. Endüstri devriminden otonom araçlara kadar birçok teknolojik gelişmenin ana unsurunu veri iletişimi oluşturur. İnternet Ahmet Kaya Etkileyici Sözler Ahmet Kaya Güzel Sözler Ahmet Kaya Kısa sözler Ahmet Kaya Sözler Facebook Ahmet Kaya sözleri anlamlı Ahmet Kaya Sözler Tumblr Ahmet Kaya Sözler Yeni Ahmet Kaya Uzun Sözler Ahmet Kaya Yazılar Ahmet Kaya Özlü Sözler Blog Blogveriagi Cedide cpu cpu kullanımı Edebiyat Edebiyatı Edebiyatı cedide Fünun işlemci işlemci limiti Neyzen Tevfik Etkileyici Sözler Neyzen Tevfik Güzel Sözler Neyzen Tevfik Kısa sözler Neyzen Tevfik Sözler Facebook Neyzen Tevfik sözleri anlamlı Neyzen Tevfik Sözler Tumblr Neyzen Tevfik Sözler Yeni Neyzen Tevfik Uzun Sözler Neyzen Tevfik Yazılar Neyzen Tevfik Özlü Sözler Serveti Servetifünun Serveti fünun edebiyatı Servetifünunedebiyatıtarihi Servetifünun edebiyatı tarihi edebiyatı cedide Tanzimat Tanzimat edebiyatı Tarih Veri Veriagi Veri Ağları Günümüzde teknolojiden söz edildiğinde akla gelenlerin büyük bir kısmının temelinde veri iletişimi bulunmaktadır. Akıllı telefonlardan nesnelerin internetine (IoT: Internet of Things) wordpress yani kurumsal veri ağları

Click to rate this post!
[Total: 2 Average: 5]

Servet-i Fünun Edebiyatı

Servet-i Fünun Edebiyatı (1896-1901)

Recaziade Mahmut Ekrem’in önderliğinde Servet-i Funun Dergisi etrafında toplanan bazı gençler Tevfik Fikret’in derginin başına getirilmesiyle edebi bir topluluk özelliği kazanır.

Sonraları Cenap Şahabettin, Mehmet Rauf, Hüseyin Rahit Yalçın, Celal Sahir Erozan, Ali Ekrem Bolayır , Halit Ziya Uşaklıgil’in katılımıyla genişler.

Devlet yönetiminin baskıcılığını bahane ederek toplumsal konulara eğilmediler.

Fransız edebiyatından etkilendiler.

Aruz başarıyla ölçüsü kullanılmıştır.(Sadece Tevfik Fikret “Şermin” adlı eserini hece ölçüsüyle yazmıştır.)

Click to rate this post!
[Total: 2 Average: 5]